Petra Vychytilová

Lektorka výtvarného kurzu , Cvičení rodičů s dětmi a flétny

Vystudovala jsem mediální a komunikační studia, a expresívní terapie se zaměřením na arteterapii. Diplomové práce jsem psala na témata, kterými se dlouhodobě zabývám. Kresebný projev dětí v souvislosti s jejich aktuálním psychickým rozpoložením a možnosti posilování dětského sebevědomí skrze výtvarnou činnost. V další kvalifikační práci jsem se věnovala literatuře pro děti a významu dětského čtenářství. Od roku 2013 působím jako pedagog na základní umělecké škole v oborech výtvarných (kresba, malba, keramika), hudebních (hra na zobcovou a příčnou flétnu, hra na ukulele) a literárně-dramatických (tvůrčí psaní a tvořivé čtení, verbaterapie). Mezi má díla patří pohádkové autorské knihy Nastydlá strašidla (Miraculum Octavum Mundi, 2015; audioverze vyšla v nakladatelství Globus International 2018 v podání Evy Hruškové a Jana Přeučila, s hudbou Richarda Pachmana), Na plovárně není marně (veršovaný příběh s notovým zápisem, 2021), Proč bydlíš v rybníku, zelený vodníku? (Globus International 2021),Ti kluci opičí (velkoformátové leporelo s notovým zápisem), Sem tam světem se zvířetem (zpěvník pro základní umělecké školy a hudební výchovu na základních školách). Ráda jezdím za dětmi do mateřských a základních škol se svými autorskými literárně-hudebními artefiletickými pořady. Veškerá moje tvorba se vyznačuje záměrem obohatit slovní zásobu, posílit čtenářské, vyjadřovací a řečové dovednosti, rozvíjet fantazii a radost z výtvarného projevu, pohybu, rytmu a hudby.

Přejít nahoru