Petra Hamerská

Mediátorka, lektorka 


Jsem mediátorkou, členkou Asociace mediátorů ČR a absolvovala jsem nadstavbové vzdělávání nenásilné komunikace (NVC – Nonviolent Communication) v oblasti zvládání konfliktů. V současnosti si dovednosti prohlubuji v zahraničním ročním studiu nenásilné komunikace (NVC) „Mitgefühl als Weg“ při The New York Center for Nonviolent Communication.

Zároveň i učím na úrovni rodilého mluvčího pokročilé studenty němčinu.

Působím též dlouhodobě v neziskové organizaci Mimo domov, věnující se dospívajícím z dětských domovů a jejich začleňování do dospělého života.

Zaměřuji se na prevenci či zvládání konfliktů párů, poradenství v oblasti komunikace neatraktivních změn ve firmách a minimalizaci jejich negativních dopadů.

Mým posláním je citlivé doprovázení v mezilidských vztazích pracovních i privátních, podpora vzájemné dohody a předávání dovedností otevřené, ale respektující komunikace pomocí technik NVC. Cílem je i prevence psychického zdraví, osobní rovnováha a duševní pohoda skrze tematické workshopy.

Věnuji se lektorské činnosti, konzultacím, workshopům pro firmy i pro širokou veřejnost.

Volný čas věnuji rodině, cestování, kultuře, čtení, sebevzdělávání a pohybu (nordic walking, stolní tenis, pilates) a mou vášní je fotografování.

Přejít nahoru