Mgr. Petra Lišková

Psycholožka, psychoterapeutka


Vzdělání:

 • psychologie FF UK, specializace – klinická psychologie – titul Mgr.
 • 2022 proškolená terapeutka programu ChildTalks+ podpora pro děti z rodin, kde rodič(e) trpí duševním onemocněním
 • 2021 postgraduální výcvik Gestalt terapie pro děti a adolescenty
 • Psycholog ve zdravotnictví
 • výcvik ve vztahové psychoterapii dětí a dospívajících v IPDAR
 • 5letý sebezkušenostní výcvik v dynamické psychoterapii systému SUR
 • držitelka tzv. Velkého certifikátu SUR – dokončené vzdělání v psychodynamické psychoterapii – opravňující k výkonu psychoterapie (mimo zdravotnictví)
 • řádná členka České asociace pro psychoterapii


Oblasti pomoci a podpory:

 • vztahová, školní, depresivní, úzkostná problematika
 • sebepoškozování, genderová identita
 • křehká sebehodnota a sebevědomí
 • podpora dětí a adolescentů s ohledem na nejnovější výzkumy mozku
 • pravidla výchovy, hranice, efektivní komunikace
 • předškolní a školní diagnostika a další
Přejít nahoru